Rozmiar:
Kontrast:
STRONA GŁÓWNA / Aktualności / Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji

Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji

Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji

Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej z lat 1997 – 1998 

bez możliwości odtworzenia danych osobowych

 

SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów, którym w latach 1997 – 1998 świadczeń udzielały zespoły ratownictwa medycznego. 

Osoby zainteresowane odbiorem oryginałów ww. dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Dziale Zdrowotnym (siedziba Stacji w Częstochowie, ul. Kilińskiego 10, 42 – 202 Częstochowa, II piętro), do dnia 10 marca  2021 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00, telefon: 728 401 538.

Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 849 ze zmian.).