Rozmiar:
Kontrast:
STRONA GŁÓWNA / Aktualności / Ergonomia w miejscu pracy

Ergonomia w miejscu pracy

Ergonomia w miejscu pracy

Informujemy, że Stacja Pogotowia znalazła się na liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-424/23, poddziałanie 8.3.2 realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej, typ projektu 7 wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych.

W ramach projektu Stacja zakupi sprzęt i urządzenia mające wpływ na ergonomię pracy pracowników Pogotowia oraz zapewni szkolenia pracowników mające na celu uświadomienia procesów mających wpływ na środowisko pracy i psychofizyczne możliwości człowieka. 

Ergonomia ma służyć zapewnieniu odpowiednich warunków w miejscu pracy, które zminimalizują ryzyko wypadków przy pracy